disiliskiler-header

Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının 2014-2021 yılları arasında uygulanacak olan yeni programdır.
Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi (Erasmus Charter for Higher Education-ECHE) ve yükseköğretim kurumunun Erasmus değişimi yapmak üzere var olan kurumlararası anlaşmaları (inter-institutional agreements) çerçevesinde gerçekleştirilir. Öğrencilere; yükseköğretimin ilk yılındaki öğrenciler hariç, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Program Ülkeleri üniversitelerinde 3-12 ay arası eğitim imkanı ve desteği sağlar.
2016-2017 eğitim dönemi kapsamında öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyeti, 1 Haziran 2016 - 30 Eylül 2017 dönemleri arasında gerçekleştirilecektir.

Program Ülkeleri
Aşağıdaki ülkeler Erasmus+ Programının tüm Eylemlerine tam olarak katılabilir:

 Avrupa Birliği Üye Devletleri
 Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Estonya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, İngiltere

 AB-Dışı Program Ülkeleri
 Makedonya, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, Türkiye

Başvuru Kriterleri:

 • Ege Üniversitesi tam zamanlı öğrencisi olmak (lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olabilir). Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını (kredilerini) tamamlamamış ve bir yarıyılda 30 AKTS kredisi karşılığı ders yükü olduğu öngörülen öğrencidir. Üniversitedeki ilk yılını tamamlamış olmak (birinci sınıf öğrencileri başvuru yaparak ikinci sınıfta programdan faydalanabilirler),
 • Ağırlıklı not ortalamasının 2,20/4,00 olması (lisans öğrencileri),
 • Ağırlıklı not ortalamasının 2,5/4,00 olması (lisansüstü öğrencileri),
 • Erasmus+ Programı çerçevesinde 2016-2017 akademik yılı itibariyle Erasmus programından faydalanacak öğrenciler, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden (öğrenim+staj) bağımsız olarak, her bir eğitim-öğretim kademesinde (lisans, yükseklisans ve doktora düzeylerinde) toplam 12 aya kadar hibe alabileceklerdir. Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa Hayatboyu Öğrenme Programı döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi (öğrenim+staj) ile Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği (öğrenim+staj) süreleri toplamı, toplamda 12 ay'ı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği (öğrenim+staj) faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ay'ı geçemez.
 • Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 ay'a kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkündür. Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 ay'a kadar olmak üzere, aynı öğrencinin en fazla 36 ay süreye kadar hareketlilik gerçekleştirmesi söz konusudur.
 • Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı ortalamaları hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10'ar puan azaltma uygulanır. Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır. Öğrenci lisans düzeyinde sadece öğrenim hareketliliğinden faydalandıysa, lisans düzeyinde yeniden başvurduğu takdirde, 10 puan azaltılır. Öğrenci lisans düzeyinde hem staj hem de öğrenim hareketliliğinden faydalandıysa, lisans düzeyinde yeniden başvurduğu takdirde, 20 puan azaltılır. Öğrenci lisans düzeyinde öğrenim ve/veya staj hareketliliğinden faydalanmışsa, lisansüstü düzeyde(yükseklisans ve/veya doktora) tekrar öğrenim hareketliliğinden faydalanmak için başvurduysa, puan azaltılması yapılmaz.
 • İsteyen öğrenciler hibe almaksızın Erasmus öğrencisi olabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla birlikte genel değerlendirmeye (başvuru ve seçim) tabi tutulur, hibeli Erasmus öğrencileriyle ayni süreçten geçerler ve kurumlararası anlaşma (inter-institutional agreement) kontenjanları dahilinde bu değişimden faydalanabilirler.
 • Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır. Öğrencisi olunan (Erasmus seçimlerinin yapıldığı) üniversite tarafından verilen güncel transkriptin kullanılması esas olmakla birlikte, yüksek lisans ve doktora kademesinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan üniversitede transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.

Önemli Not: Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programından faydalanmak için başvuru yapan öğrenciler, Erasmus öğrencisi olarak seçildikleri takdirde aday olduklarını ve Ege Üniversitesine verilen hibe miktarının Ulusal Ajans tarafından ilan edilmesinden sonra seçim sonuçlarının kesinlik kazanacağını kabul eder.

Gidilecek Üniversite Nasıl Belirleniyor?

 • Ege Üniversitesi'nin öğrenci değişimini içeren 2016-2017 Kurumlararası Anlaşmaları (Inter-Institutional Agreements) ve Öğrenci Kontenjanları Kurumlararası Anlaşmalar 2016-2017 Öğrenim Hareketliliği başlığı altında yayınlanmaktadır ve başvuru formunuzda bu üniversiteler arasından tercih ettiklerinizi belirtmeniz istenmektedir.
 • Fakülte/Bölüm/Yüksekokul veya Enstitünüzün Kurumlararası Anlaşma (inter-institutional agreement) yapmış olduğu üniversitelere 3-12 ay süreyle gidebilirsiniz.

Verilecek Erasmus Hibesi ne kadar olacaktır?

 • Ulusal Ajans tarafından 2016-2017 döneminde aylık Erasmus hibe ödemeleri, hayat pahalılığına göre 3 ülke grubu için belirlenmiştir.
 • Yol parası için bir hibe verilmeyecektir.
Hayat Pahalılığına Göre Ülke Grupları  Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€) 
 1. Grup   Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık 500€
 2. Grup  Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye  400€
 3. Grup  Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya 

300€

Erasmus hibe miktarı, gidilen süre (ay) ile gidilen ülke için yukarda belirtilen aylık hibe miktarının çarpılması ile hesap edilir.

Örnek:

Gidilen Ülke : Slovenya
Faaliyet Süresi : 4 ay
Erasmus Hibesi : 4 x 400 = 1600 €

Mücbir sebeple asgari süreyi tamamlamadan dönen öğrenciye kalış süresi kadar ödeme yapılır.

 

Süreler ve Hibe Ödemeleri

Asgari süre, 3 tam aydır (90 gün) ve faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleşmesi gerekmektedir. Yani öğrencilerin faaliyetlerinin geçerli sayılması için 3 tam ayı doldurmaları zorunludur. Örnek:

23 Mart 2015-22 Nisan 2016

14 Ocak 2015-13 Nisan 2016

21 Haziran 2015-20 Eylül 2016

Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden faydalanacak öğrenciye verilecek hibe "Hesaplama Aracı" kullanılarak hesaplanır. Hesaplama Aracı'na aşağıdaki bağlantıdan ulaşılmaktadır:

http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-programı/erasmus-programı/faydalı-link-ve-dokümanlar/2014-dönemi-ka1-sözleşme-belgeleri

Hareketlilik aracında başlangıç-bitiş tarihleri girilerek ve varsa kesinti süreleri çıkartılarak hesaplanan faaliyet süresinin en az asgarî süreyi karşılaması gerekmektedir. Örneğin öğrenim hareketliliğinde 2 ay 25 gün sürdüğü hesaplanan bir faaliyet, öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak bir mücbir sebep yoksa asgarî faaliyet süresi (90 gün) şartına uygun olmadığı için kabul edilmez.

Ödemeler Avro cinsinden yapılır.

Seçilen öğrencilerle hesaplanan azamî hibe miktarını içeren Öğrenme Hareketliliği Sözleşmeleri imzalanır. Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar belirlenir. Sözleşmede belirlenen azamî tutara ilişkin ödemeler iki taksitte yapılır:

 1. İlk ödeme olarak, öngörülen toplam faaliyet süresine göre hesap edilen toplam hibenin %80'i ödenir.
 2. İkinci taksit, öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen "katılım belgesi"nde ve pasaport giriş/çıkış tarihlerinde yer alan kesin gerçekleşme süresi ile öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur.

Faaliyete başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin kabul mektuplarında yer alan süreler, önceki yıllarda ilgili kurumda gerçekleşen faaliyetlerden edinilen deneyimler gibi mevcut bilgi ve belgelere göre süreler ve hibeler öngörü olarak ve azamî (üst sınır) olarak belirlenir.

Faaliyetler tamamlandığında, yurtdışında öğrenim/staj gerçekleştirilen fiili faaliyet süresine ve öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam hibesi yeniden hesap edilir. Fiili faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihleri ve pasaportta yer alan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanır. Bu iki belgedeki en kısa tarih aralıkları dikkate alınır.
Öğrenim anlaşmasında belirlenen ders programının ECTS (AKTS) kredisinin üçte ikisinden başarılı olamayan öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması ya da yapılmış bulunan ödemenin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır. Öğrencilerin yurtdışında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri, sınava girmedikleri ve öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edilen ve bu durumu belgelendirilen öğrencilerin faaliyet süreleri için hesaplanan toplam hibelerinin % 20'si kesinlikle ödenmez. Toplam hibede %20'den daha fazla kesinti yapılıp yapılmaması konusunda karar yükseköğretim kurumuna aittir.
Öğrencinin öğrenim faaliyeti ile ilgisi olmadan tatil günleri hariç 1 haftadan fazla süre ile misafir olduğu şehirden / ülkeden ayrılması durumunda, ayrı kaldığı süreler için hibe ödemesi yapılamaz. Daha önce yapılmış olsa bile bu dönem verilen hibenin iadesi talep edilir.

Mücbir sebeplerle (tarafların kontrolleri dışında, taraflardan herhangi birinin Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen, tarafların hata veya ihmâlinden kaynaklanmayan ve alınacak her türlü tedbire rağmen önlenemeyeceği ispatlanabilen her türlü öngörülemez istisnai durum veya olay) faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir. Mücbir sebepler dışında asgari süre (90 gün) tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet kabul edilmez ve ödenen hibe geri alınır.

Öğrencilere faaliyet sürelerine uygun olarak hibe verilmesi esastır. Ancak ilk dönem için seçilmiş öğrencilerin faaliyetlerini ikinci döneme de uzatmak istemeleri halinde ve süre uzatımları için hibe olmaması durumunda, üniversitesinin buna rıza göstermesi ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencilerin hibesiz olarak ikinci dönem kalmasına izin verilebilir. Bu durumda öğrencinin faaliyet süresi ve hibe verilen süre farklı olacaktır. Bununla birlikte, üniversitenin ilgili faaliyet bütçesinde yeterli hibe olması durumunda, faaliyet süresi hibeli olarak uzatılabilir. Bütçenin süre uzatımı isteyen tüm öğrencilerin uzatma dönemlerini karşılamaya yetmemesi durumunda, hibe verilecek öğrenciler başarı durumları esas alınarak tarafsızlık ve şeffaflık prensibine uygun olarak belirlenir.

Öğrencinin faaliyet süresinin uzatılmasını istemesi halinde talebi, öğrencinin Fakülte/Bölüm/Yüksekokul ve Enstitü yetkilileri tarafından değerlendirilir. Gidilen üniversitenin onayı ve öğrencinin akademik durumunun da uygun olmasına bağlı olarak süre uzatımı yapılması mümkündür, fakat zorunlu değildir. Sürenin uzatılması yalnızca mevcut akademik yıl süresi içerisinde gerçekleşebilir. Süre uzatması gerçekleştirilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

 1. Anlaşma ve gerekli düzeltmelerin mevcut planlanan faaliyet süresi bitmeden en az 1 ay önce tamamlanması
 2. Uzatılan sürenin mevcut dönemi aralıksız takip etmesi (tatiller ve dönem araları aralık olarak kabul edilmez.)
 3. Uzatılan süre 30 Eylül 2017 tarihinden (veya içinde bulunulan akademik yılın bitiminden) sonraya sarkamaz

Erasmus hareketlilik faaliyetine katılan öğrenciler yurt dışında öğrenim gördükleri Erasmus öğrenciliği süresi zarfında, halihazırda aldıkları yükseköğretim bursları ve kredileri almaya devam ederler.

Çevrimiçi Dil Desteği (OLS)

 • Öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenciler için Avrupa Komisyonu tarafından Çevirimiçi Dil Desteği sistemi sunulmaktadır. Çevirimiçi dil desteği öğrencilerin girmekle yükümlü olduğu sınavlar ve isteğe bağlı çevirimiçi dil kursu desteğini içermektedir:
 • Dil sınavları ve dil kursları ilk aşamada 6 dilde ( İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Hollandaca) dillerinde hazırlanmıştır..
 • Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını etkilememektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar öğrencinin faaliyetleri süresince dil yeterliliklerinde meydana gelen değişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır.
 • OLS dil sınavları 2 ay üzeri faaliyet gerçekleştirecek tüm öğrencilerin faaliyet öncesi ve sonrasında almaları zorunlu olan sınavlardır. Öğrenim hareketliliği faaliyetini gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, Çevirimiçi Dil Desteği sistemi üzerinden öğrenim faaliyetinin gerçekleştirildiği dilden sınav olurlar.
 • Hareketlilik öncesi ve sonrasında yapılacak dil sınavları ve dil kursları öğrencilerin öğrenim görecekleri dilde olmalıdır. Mutlaka öğrencinin sözleşme öncesi dil sınavı alması zorunludur. Sınav sonuçları yalnızca öğrenci ve öğrenciyi gönderen yükseköğretim kurumu tarafından görülebilir.
 • Öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce dil sınavına girdikten sonra çevirimiçi dil kurslarına katılırlar. Sınava girilen dil ile kurs alınan dil aynı olmalıdır. Dil kursu süresi faaliyet süresine göre belirlenir. 2-6 ay arası faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerin kurs süreleri 2-6 ay süre arasındadır. 6 ay üzerinde (12 ay’a kadar) faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerin kurs süreleri 6 ay ile sınırlıdır.
 • Yükseköğretim kurumu kendisine tahsis edilen sınav haklarını, Mobility Tool (Hareketlilik Aracı) vasıtasıyla, her dil için, o dilde faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerine tanımlar. Kurs alacak öğrencilere kurs lisanslarını ayrıca tanımlar.
 • Öğrencilere lisans verme işlemleri öğrencilerin e-posta adreslerinin sisteme girilmesi ile mümkün olur. Öğrenciler, e-posta adreslerine gönderilen web sayfası bağlantısı üzerinden sınavlarını ve kurslarını alırlar.

Engelli Öğrenciler için Ek Hibe Olanağı
Aşağıdaki şartları sağlayan engelli öğrenciye ek hibeler ödenebilecektir:

 • Hareketlilik giderlerinin belirtilen hibe tutarlarını aşması durumunda yerel, bölgesel ya da ulusal düzeyde başka kaynakların sağlanamadığı durumlar

Başvuru Takvimi

Pzt Sal Çrş Prş Cu Cts Pz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31