disiliskiler-header

Başvuru İşlemleri

Öğrenci Değerlendirme ve Seçme İşlemleri

Öğrenci Değerlendirme ve Seçme İşlemleri, Ulusal Ajans tarafından belirlenen seçim kriterlerine göre gerçekleştirilmektedir.
Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. Öğrencilerin puan sıralaması, birimlere ayrılan kontenjanlara göre ilgili birim içerisinde yapılır.
Öğrenci Değerlendirme ve Seçme İşlemleri, Fakülte ( veya Bölüm ) ve Yüksekokullarımızda Erasmus değişimi için oluşturulan Komisyonlar tarafından yürütülecektir.
Başvurular değerlendirilirken ağırlıklı puanlama sistemine göre aşağıdaki değerlendirme ölçütleri uygulanacaktır:

Akademik başarı düzeyi : %50
Dil seviyesi : %50
Daha önce yararlanma(aynı kademede) : -10 puan
(Her faaliyet için)

  • Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı ortalamaları hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır. Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.Öğrenci lisans düzeyinde sadece öğrenim hareketliliğinden faydalandıysa, lisans düzeyinde yeniden başvurduğu takdirde, 10 puan azaltılır. Öğrenci lisans düzeyinde hem staj hem de öğrenim hareketliliğinden faydalandıysa, lisans düzeyinde yeniden başvurduğu takdirde, 20 puan azaltılır. Öğrenci lisans düzeyinde öğrenim ve/veya staj hareketliliğinden faydalanmışsa, lisansüstü düzeyde(yükseklisans ve/veya doktora) tekrar öğrenim hareketliliğinden faydalanmak için başvurduysa, puan azaltılması yapılmaz.
  • Erasmus değişimine başvuran öğrencilere yönelik olarak Yabancı Diller Bölümü tarafından ERASMUS YABANCI DİL YAZILI SINAVI yapılacaktır. Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak Erasmus Yabancı Dil Yazılı Sınavına katılmak ZORUNLUDUR.
    • Lisans öğrencileri için; yabancı dil yazılı sınavından 100 üzerinden 60 veya daha yüksek not alınması gerekir.
    • Lisansüstü öğrencileri için; yabancı dil yazılı sınavından 100 üzerinden 70 veya daha yüksek not alınması gerekir.
  • Erasmus değişimine başvuran öğrencilerin Yabancı Dil Notu, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Erasmus öğrencilerine yönelik yapılacak sınavın % 75 i ve Fakülte/Bölüm/Yüksekokul/Enstitü tarafından yapılacak Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavının % 25 i alınarak belirlenecektir. Ancak gidilecek üniversitenin eğitim dili İngilizce değilse, ve öğrenci bu dili bildiğini kanıtlarsa bu durumda Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavının % 12.5 i, diğer dil bilgisinin %12.5 i alınarak belirlenecektir.
  • Yabancı Dil Sınavından geçerli bir not alan öğrenci Ege Üniversitesi'nin aday Erasmus öğrencisi koşulunu sağlayacaktır. Ancak aday öğrencinin aynı zamanda gideceği üniversitenin de başvuru şartlarını sağlaması gerekmektedir. Bu şartlardan bir tanesi ve en önemlilerden olanı Dil Sertifikasıdır. Son yıllarda hemen hemen tüm anlaşmalı üniversitelerimiz dil sertifikası talep etmektedir. Bu sertifikalar genelde üniversitelerin eğitim verdiği dillerde olmaktadır. Örneğin bir İspanyol Üniversitesi B1 veya B2 düzeyinde İspanyolca sertifika isteyebilmektedir.

Gitmek istediğiniz üniversitelerin istedikleri dil belgesi ve düzeyleri hakkında bilgiyi "2016-2017 Kurumlararası Anlaşmaları (Inter-Institutional Agreements) ve Öğrenci Kontenjanları" listesinden kontrol edebilirsiniz.
Ege Üniversitesi'nce eşdeğer kabul edilen sınavlar TOEFL IBT sınav notları aşağıdaki gibi değerlendirilecektir.

Lisans öğrencileri için:
TOEFL sınavı (internet based) için 72 puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 60 puana eşdeğer sayılacaktır. ( en fazla 2 yıllık)
YDS sınavı için 60 puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 60 Puana eşdeğer sayılacaktır. ( en fazla 2 yıllık)

Lisansüstü öğrencileri için:

TOEFL sınavı (internet based) için 84 puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 70 puana eşdeğer sayılacaktır. ( en fazla 2 yıllık)
YDS sınavı için 70 puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 70 Puana eşdeğer sayılacaktır. ( en fazla 2 yıllık)

Ege Üniversitesi Yabancı Dil Yazılı Sınavı Eşdeğerlilik Çizelgesi

 

Başvuru Takvimi

Pzt Sal Çrş Prş Cu Cts Pz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31