Yetistiricilik Bölümü

Son yıllarda gelişmekte olan su ürünleri yetiştiriciliğine konu olan alabalık, levrek, çipura vs su canlıları hastalıkları teşhis ve tedavileri yönünde çalışmalarda bulunmakta ve fakültemiz öğrenim planı kapsamı içerisinde bulunan dersler konusunda lisans eğitimi vermektedir. Ayrıca bu konuda yüksek lisans ve Doktora çalışmaları yürütülmektedir.

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği: Çipura ve levrek balıklarının kuluçkahanede larval üretimi, ağ kafes ve doğal kaynaklarda pazar boyuna dek yetiştiriciliği Urla'da bulunan pilot yetiştirme tesislerinde uygulanmaktadır. Bu konuda geliştirmeye yönelik çalışmalar ve eğitim uygulamaları gerçekleşmektedir.
İç Su Balıkları Yetiştiriciliği: Alabalık, sazan, tilapia gibi içsu balıklarının üretimi ve yetiştiriciliği konularında araştırma, uygulama ve eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Karides türleri için larval dönemden itibaren üretim ve yetiştiricilik uygulamaları konularında çalışılmaktadır.
Balık Besleme ve Yem Teknolojisi: Balık yemlerinin yapısı, analiz yöntemleri, besleme ve rasyon hazırlama ve yem üretim teknolojisi konularında araştırma ve eğitim yapılmaktadır.
Plankton Kültürü: Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan fitoplankton, zooplankton (Brachionus plicatilis, Artemia sp., Daphnia sp.) türlerinin yaşam dönemleri, optimal kültür koşulları ile ilgili çalışmaların yanında algal biyoteknoloji konusunda araştırmalar yapılmaktadır.
Su Ürünleri Ekonomisi: Su ürünlerinde sanayi, avcılık ve yetiştiricilik ekonomisi, makro ve mikro bazda ele alınmaktadır. İşletme yönetimi, planlama ve pazarlama konularında dersler verilmekte ve araştırmalar gerçekleştirilmektedir.