temel-header

icsular0317İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı, adından da anlaşıldığı gibi göller, baraj gölleri, sulak alanlar, akarsular ve lagüner alanların limnolojisi, biyolojik çeşitliliği, var olan stokların sürdürülebilir kullanımı üzerine araştırmalar yapmaktadır. Mevcut kadrosu ile eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra önemli içsu araştırmalarını da yürütmektedirler. Anabilim dalında plankton, bentos ve balıkçılık olarak üç ana ekipten oluşan araştırma kadrosu, ülkemiz içsuları konusunda önemli araştırma projelerine imza atmış ve halen de araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. Anabilim dalının tek başına ya da diğer anabilim dalları ile ortak yaptığı araştırma projelerine bakacak olursak, sadece İzmir çevresi ve Ege bölgesi ile sınırlı kalmayıp, Türkiye'nin birçok bölgesinde araştırma faaliyetleri yürüttüğünü görürüz. “Gediz Deltası Sulak Alan Yönetim Planı”, “Toroslar Üzerindeki Bazı Dağ Göllerinin Limnolojik ve Balıkçılık Yönünden Araştırılması”, “Türkiye'de Bulunan Sulak Alanların Ramsar Sözleşmesi Balık Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Projesi”, “Yuvarlak Çay'ın (Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi) Sürdürülebilir Kullanımı İçin Eylem Planı Oluşturulması Projesi”, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tatlısularının Limnolojik ve Balıkçılık Yönünden Araştırılması”, “Uludağ (Bursa)'daki Göllerin ve Akarsuların Flora ve Faunasının Araştırılması”, “Tahtalı Baraj Gölü'nün (İzmir) Limnolojik Özelliklerinin Araştırılması”, “Doğu Karadeniz Dağlarındaki Göllerin Limnolojik Yönden Araştırılması”, “Yıldız Dağları'nda Biyolojik Çeşitliliğin ve Doğal Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Geliştirilmesi Projesi” bu çalışmaların başlıcalarındandır. Prof.Dr. Hasan M. Sarı, Prof.Dr. M. Ruşen Ustaoğlu, Prof.Dr. Murat Özbek, Doç.Dr. Seray Yıldız, Doç.Dr. Ali İlhan, Doç.Dr. Cem Aygen, Doç.Dr. Ayşe Taşdemir, Doç.Dr. Esat Tarık Topkara, Araş.Gör.Dr. Didem Özdemir Mis ve Araş.Gör. Irmak Kurtul’dan oluşan İçsular Biyolojisi Anabilim dalı göl ve akarsu ekosistemleri üzerine taksonomik, faunistik ve ekolojik alanda kapsamlı çalışmalar yapmaktadır. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı aynı zamanda ülkemizin en büyük içsu balıkları müzelerinden birine de ev sahipliği yapmaktadır. İçsu balıkları müzesindeki en eski örnekler 1930'lu yıllara kadar gitse de, örneklerin bilimsel müzecilik anlayışıyla değerlendirilmesi 1960'lı yıllarda başlamıştır. İçsu Balıkları Müzesi'nde Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerinin balıkları başta olmak üzere, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin balık faunasının %65'ini içeren 154 taksona ait örnekler bulunmaktadır.

Etkinlik Takvimi

Pzt Sal Çrş Prş Cu Cts Pz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30