avlama

Avlama Teknolojisi Anabilim Dalının çalışma konularını;

 • Av araç ve yöntemlerinin geliştirilmesi
 • Amatör, küçük ve büyük ölçekli balıkçılık
 • Av araçlarının seçiciliği ve balık davranışları
 • Balıkçılıkta hedef dışı av ve ıskarta
 • Balık stokları, balıkçılık gücü ve birim çabaya düşen avın belirlenmesi
 • Ekosistem temelli balıkçılık
 • Yapay resif uygulamaları
 • Balıkçılık biyo-ekonomisi ve su ürünleri kooperatifleri
 • Su ürünleri hal’leri ve pazarlama
 • Avlama temelli balıkçılık (orkinos)
 • Balıkçı gemileri ve güverte-üstü ekipmanlar yer almaktadır.

Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı iki dönemdir, Prof. Dr. Zafer Tosunoğlu tarafından yürütülmektedir. Anabilim dalı 11 profesör, 7 doçent ve 1 öğretim görevlisi görevlisinden oluşmaktadır.

İşleme teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı Prof. Dr. Şükran Çaklı tarafından yürütülmektedir.
Anabilimdalı akademik yapısı, 2 Profesör, 4 Doçent, 1 Yardımcı Doçent ve 3 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır. Anabilim Dalı akademik faaliyetler olarak eğitim faaliyetlerinin yanında, bilimsel araştırma faaliyetleri ile de gerek özel sektöre gerek ise literatüre önemli katkılar sağlamaktadır. Bilimsel araştırmalar, Su ürünlerinde kalite korunumu, kimyasal kompozisyon tespiti, yeni paketleme teknolojileri, ürün geliştirme ve kalite artırımı ana kollarında gerek kimyasal gerek ise mikrobiyal analizler kullanılarak sürdürülmektedir. Duyusal analizler, renk analizleri, doku analizleri, enzim analizleri bünyesinde yapılabilen analizlerdir.
İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı WEFTA (West European Fish Technologists Association ) grubunun Türkiye temsilciliğini 2004 yılından beri devam ettirmektedir.