muze-header
 1. ESFM (Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Müzesi), fakülte'deki araştırma faaliyetleri sonucunda tayin edilmiş türlere ait bireyleri ve kurum dışından müzeye bağışlanan türlere ait bireyleri uygun ve kalıcı bir şekilde saklama ve muhafaza etmeyi amaçlamaktadır.
 2. Müzede örneklerin saklanmasında tamponlanmış formol (%4'lük) veya %70'lik alkol kullanılmalıdır. Mercanlar, bivalvler, ekinoderm'ler gibi sert yapılı türlerin bireyleri ise, gerekli görüldüğü takdirde, kurutularak saklanmalıdır.
 3. Müzeye kaldırılacak her örneğe bir katalog numarası verilmelidir. Katalog numaraları bilgisayar programları kullanılarak oluşturulmalı ve her 6 ayda bir tüm katalog numaraları CD'lere yazdırılarak saklanmalıdır. Katalog numarası verilen her türün etiketi üzerindeki tüm bilgiler ile türün kaç bireyden oluştuğu bilgisayara işlenmelidir.
 4. Katalog numarası, değişmez ve değişen kodlardan oluşmaktadır. Değişmez kod ESFM olup, müze adının (Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Müzesi) kısaltmasıdır. Değişen kodlar ise müze adından sonra gelen sistematik grup adının kısaltması (Tablo 1), örnekleme tarihi ve katalog giriş numarasıdır (Şekil 1).
  katalog no
 5. Müzede saklanan her sistematik grubun sorumlu araştırıcıları (Kurator) bulunacaktır.
 6. Katalog numaraları sistematik gruplardan sorumlu araştırıcılar tarafından verilecektir.
 7. Müzede bulunan her gruba ait örneklerin bakımları sorumlu araştırıcılar tarafından yapılacaktır.
 8. Müzeye kaldırılan her materyalin etiketi üzerine "tür ismi, örnekleme tarihi, araştırma bölgesinin adı ve istasyon numarası (eğer varsa), habitat yapısı (derinlik dahil), örneklemeyi ve tayini yapan kişilerin adları (ismin baş harfleri ve soyadı)" mutlaka yazılmalıdır. Eğer mümkünse etiketin üzerine örneklerin alındığı istasyonların koordinatları da yazılmalıdır. Eğer örnekler bir araştırma projesi kapsamında toplanmışsa, örnekleri toplayan (top.) kısmına projenin kodu (ör. 03 BAP 005, Tubitak 104Y065..vs) yazılmalıdır. (Şekil 2). Ayrıca, tayini yapan araştırıcının tür tayinini ne zaman yaptığına dair bilgiler (ay ve yıl olarak) parantez içinde verilmelidir. 
  sekil
 9. Sistematik çalışmalar sonucunda yayınlanan makale, tebliğ..vs. lerde müzenin adı ve materyalin katalog numarası belirtilmelidir. Müze materyallerini içeren yayınlanmış makalelerin bir kopyası (veya elektronik dosyası) sistematik grup sorumlusuna gönderilmelidir.
 10. Müze materyalleri ile çalışmak isteyen araştırıcı, grup sorumlusundan izin almak zorundadır.
 11. Müzeden ödünç materyal isteyen araştırıcılara materyal gönderilebilir. Bu amaçla, ekte sunulan Ödünç Materyal İstek Formu ve Materyal Gönderme Formu kullanılmalıdır. Müzeye koleksiyonlarını veya tayin edilmiş bireylerini bağışlamak isteyenlere, ekte sunulan Bağış Formu'nun doldurulup imzalatılması gerekmektedir.