akademik-header

Bölümümüz bünyesinde bulunan üç anabilim dalındaki akademisyenlerimiz, 1992 yılından günümüze kadar çok sayıda projeyi hayata geçirmişlerdir. Projelere ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

1992-2004 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Projeler

2005-2010 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Projeler

2011'den Günümüze Projeler

Not: Projeler başlangıç yıllarına göre sınıflandırılmıştır.

 

Tahtalı Baraj Havzasındaki (Gümüldür-İzmir) Akuatik Faunanın İncelenmesi

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Süleyman Balık

Araştırmacılar: Ustaoğlu,M.R., Sarı,H.M.,

Destekleyen: Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Projesi

Proje No:1992/FEN/035

Başl.-Bitiş T.:

tr ÖZET

Gümüldür Deresi üzerine kurulan Tahtalı Barajının su tutmaya başlamadan önce derenin akuatik faunasını belirlemek amacıyla bir yıl süreyle her ay yapılan örneklemeler sonucunda bu dere sisteminde Monogononta, Turbellaria, Gastropoda, Bivalvia, Hirudinoidea, Oligochaeta, Arachnida, Crustacea, Insecta, Osteichthyes, Amphibia ve Reptilia sınıflarına ait 78 familya ve 110 tür saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gümüldür Deresi, Sucul Fauna, Biyolojik Çeşitlilik

en ABSTRACT

Investigation On Aquatic Fauna Of Tahtalı Dam Basin (Gümüldür-İzmir)

In order to ascertain the aquatic fauna before reservoiring of water in Tahtalı Dam built on Gümüldür stream, 78 families and 110 species belonging to Monogononta, Turbellaria, Gastropoda, Bivalvia, Hirudinoidea, Oligochaeta, Arachnida, Crustacea, Insecta, Osteichthyes, Amphibia and Reptilia classes were determined by monthly sampling continuing one year in this stream.

Keywords:Gümüldür Stream, Aquatic fauna, Biological Diversity

 

Türkiye Denizel Mollusca Türleri Tayin Atlası (Cephalopoda Hariç)

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Bilal Öztürk

Araştırmacılar: Öztürk, B., M. Önen, A. Doğan

Destekleyen: TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Proje No:TBAG 103 T 154

Başl.-Bitiş T.:4/1/2004 - 6/30/2008

tr ÖZET

Türkiye denizel Mollusca türlerinin tayin atlasını hazırlamak amacıyla yapılan bu çalışma, Türkiye kıyılarını konu alan araştırmaların ve 1995 yılından itibaren, Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarımızdan, değişik amaçlarla alınan materyalin incelenmesi ile gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Mollusca filumu içinde yer alan Caudofoveata (2 tür), Solenogastres (1 tür), Polyplacophora (16 tür), Gastropoda (341tür) ve Bivalvia (63 tür) olmak üzere, 5 sınıfa ait toplam 423 tür incelenmiş ve bu türlerin taksonomik, ekolojik ve zoocoğrafik dağılım özelliklerinin yanında, benzer tür veya türlerden ayırt edilmesinde kolaylık sağlayan bilgiler verilmiştir. Ayrıca, incelenen türlere ait bir veya daha fazla bireyin orijinal renkli fotoğrafları hazırlanmıştır. Bazı türlerin, tür tayinlerinde önemli olan kısımlarına da, fotoğraf üzerinde yer verilmiştir. Türkiye kıyılarından bilinmesine karşın, az sayıda türe ait birey bulunamamış veya temin edilememiştir. Bu türlere ait fotoğraflar veya çizimler, değişik kaynaklardan alıntı olarak verilmiştir. Çalışma sırasında, günümüz bilgileri ışığında, türlerin nomenklatür revizyonu da gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma kapsamında incelenen materyal içinde saptanan türlerden, Eleutheromenia carinata Salvini-Plawen & Öztürk, 2006 (Solenogastres) dünya Malakoloji faunası ve Chrysallida micronana Öztürk & van Aartsen (2006) (nom. novum) (Gastropoda) Akdeniz faunası için ilk defa rapor edilmiştir. Bunun yanında, Monophorus thiriotae Bouchet, 1984 ve Chromodoris quadricolor (Rüppell and Leuckart, 1830) Doğu Akdeniz; Lepidopleurus cimicoides (Monterosato, 1879), Lepidochitona furtiva (Monterosato, 1879), Finella pupoides Adams, A., 1860, Cerithiopsis greppi Buzzurro & Cecalupo, 2005, Krachia tiara (Monterosato, 1874), Tiberia minuscula (Monterosato, 1880), Turbonilla micans (Monterosato, 1875) ve Syrnola pupoides (Jickeli, 1882) Ege Denizi'nden ilk defa bu çalışma sırasında tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak, Akdeniz ( 6 tür) ve Ege Denizi (36 tür) kıyılarımız için de yeni kayit çok sayıda tür saptanmıştır. Araştırma sırasında ortaya çıkan yeni bulgulardan bir kısmı, değişik uluslararası hakemli dergilerde (6 çalışma) yayımlanmıştır. Ayrıca, bu çalışma kapsamında ortaya konulan sonuçlar, 2 uluslararası ve 1 ulusal sempozyumda sunum konusu oluşturmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mollusca, Türkiye, Tayin Atlası

en ABSTRACT

Identification Atlas Of The Marine Mollusc Species Of Turkey (Except Cephalopoda)

This study, which aimed to prepare the identification atlas of the marine mollusc species of Turkey, has been implemented by examining the studies conducted on the Turkish coasts and the material taken from the Mediterranean Sea, Aegean Sea, Sea of Marmara and the Black Sea since 1995 for different purposes. In this content, a total of 423 species belonging to the 5 classis of Mollusca Caudofoveata (2 species), Solenogastres (1 species), Polyplacophora (16 species), Gastropoda (341 species) and Bivalvia (63 species) have been investigated and their taxonomical, ecological and zoogeographical features were given together with information necessary for distinguishing the species from the resembling ones. In addition, original colorful photos of one or more specimens of the investigated species have been prepared. Diagnostic characters of the species, which are of importance for identification, have been indicated on photos. Specimens of a few species previously known from the coasts of Turkey have not been encountered or obtained. The photos or drawings of these species have been given as quotations. Nomenclatural revision of the species has been performed according to the current information. Among the species determined among the material studied within the frame of this research, Eleutheromenia carinata Salvini-Plawen & Öztürk, 2006 (Solenogastres) and Chrysallida micronana Öztürk & van Aartsen (2006) (nom. novum) (Gastropoda) have been reported for the first time for the malacofauna of the world and the fauna of the Mediterranean Sea, respectively. Furthermore, Monophorus thiriotae Bouchet, 1984 and Chromodoris quadricolor (Rüppell and Leuckart, 1830) have been recorded for the first time from the eastern Mediterranean, while Lepidopleurus cimicoides (Monterosato, 1879), Lepidochitona furtiva (Monterosato, 1879), Finella pupoides Adams, A., 1860, Cerithiopsis greppi Buzzurro & Cecalupo, 2005, Krachia tiara (Monterosato, 1874), Tiberia minuscula (Monterosato, 1880), Turbonilla micans (Monterosato, 1875) and Syrnola pupoides (Jickeli, 1882) have been firstly reported from the Aegean Sea during this study. In addition, lots of new records for the Mediterranean (6 species) and the Aegean (36 species) coasts of Turkey have been determined. Some parts of findings of the study have been published (6 papers) in different international journals. Moreover, results of the study have been presented in 2 international and 1 national congresses.

Keywords:Mollusca, Turkey, Identification Atlas

 

Türkiye Denizlerinde Dağılım Gösteren Cephalopodların (Kafadanbacaklılar) Larvalarının Gelişim Evrelerinin Tanımlanması

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Mehmet Alp Salman

Araştırmacılar: Salman A.

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:04-SÜF-014

Başl.-Bitiş T.:4/1/2004 - 10/1/2005

tr ÖZET

Bu çalışmada Ege Denizi’nde kuzeyde Saros Körfezi ve güneyde Gökova Körfezi’nde R/V K. Piri Reis araştırma gemisi ile toplanan materyaller inelenmiştir. Ayrıca Türkiye’nin Akdeniz sahillerinde deneme amaclı örneklemelerde elde edilen türlerde bu çalışma kapsamında değerlendirilmişlerdir. Örneklemelerin yapıldığı derinlikler her çalışma bölgesinde 0-100 m, 350 m, ve 500-650 m derinlik tabakaları olmak üzere üç farklı vertikal istasyon seçilmiştir. Pelajik örneklerin toplandığı bu çalışmada 0.5 mm göz açıklığına sahip, 3 m2 ağız açıklığı olan HPN (Hamburg Plankton Net) kullanılmıştır. Yapılan örneklemeler sırasında 19 türe ait toplam 213 adet birey örneklenmiştir. Örneklenen bu bireyler içinde en çok rastlanan tür Heteroteuthis dispar olup,. tüm denizlerimizde rastlanmıştır. Bunu ikinci sırada Pyroteuthis margaritifera ve üçüncü sırada ise Octopus vulgaris gelmektedir. Örneklenen bireyler rastlanma sıklıklarına göre hem bölgesel hemde mevsimsel olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cephalopod, larva, dağılım, Türkiye denizleri

en ABSTRACT

Description Of The Developmental Stages Of Cephalopod Larvae Occurring At Turkish Seas

In this study, the material obtained from Saros Bay and Gökova Bay (Aegean Sea) on board the R/V K.Piri Reis were examined. Additional species collected during experimental samplings conducted along the Turkish Mediterranean coasts are also considered within the scope of the project. Three different vertical depth strata, i.e. 0-100 m, 350 m and 500-650 m, were used for samplings. Pelagic samplings were carried out with a HPN (Hamburg Plankton Net), which has a 0.5 mm mesh size and 3m2 mouth opening. A total of 213 specimens belonging to 19 species were collected. The most frequently observed species was Heteroteuthis dispar, which was collected from all sampling localities. This species was followed by Pyroteuthis margaritifera and Octopus vulgaris. Frequency of occurrence of obtained specimens were evaluated in relation to locality and seasons.

Keywords:Cephalopoda, larvae, distribution, Turkish seas

 

Etkinlik Takvimi

Pzt Sal Çrş Prş Cu Cts Pz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Duyurular

Daha fazla