hakkimizda

Fakültemiz, özel sektör ve kamu kuruluşlarına aşağıdaki çalışma alanlarında danışmanlık ve araştırma hizmeti vermektedir;

  • Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalışmaları
  • Biyolojik izleme
  • Su Kimyası Analizleri
  • Ekotoksisite Testleri
  • Su Ürünleri Yetiştirme Alanlarının Tespiti ve İzlenmesi
  • Yetiştiriciliği Yapılan Türlerin Gelişim Performanslarının İzlenmesi
  • Çift Kabuklu Türlerinin Üretimi Konusunda Danışmanlık Hizmetleri
  • Alglerden Biyodizel Üretimi
  • Akvaryum Bitkileri Üretimi
  • Akvaryum Balıkları Üretimi
  • Ticari balık türlerine ait populasyonlarda genetik ıslah ve seleksiyon çalışmaları
  • Balık hastalıkları Teşhisi ve Tedavisi
  • Yem ve Yem Hammaddeleri Analiz ve Yorumları
  • Su Ürünleri Yem Üretim Fabrikalarının Projelendirilmesi ve İzlenmesi
  • Balık Besleme sistemleri ve Üretim Aşamalarında İzleme
  • Su Ürünleri Yemlerinin Oluşturulması ve Kalite Yönünden Değerlendirilmesi
  • Su Ürünleri İşleme Teknikleri
  • Su Ürünleri Endüstrisinde HACCP'in Uygulanması
  • Su Ürünlerinde Kalite Kontrol Analizleri (kimyasal, fiziksel, duyusal ve mikrobiyolojik)
  • İşlenmiş Su Ürünlerinin Raf Ömrü Tespiti
  • Yapay Resif Proje Uygulamalarında Bakanlık, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kurumlarına Danışmanlık hizmeti
  • Balıkçıların ve Balıkçı Örgütlerinin Bilgilendirilmesi ve Avrupa Birliği ile Uyum Sürecinde Balıkçılık ile İlgili Mevzuat Konusunda Bilinçlendirilmesi
  • Balıkçılık Sektörünün İhtiyaç Duyduğu alanlarda Araştırma Desteği