avlama

1“Balıkçıların Bilgi, Beceri ve Yeteneklerinin Zenginleştirilmesi “ isimli Avrupa Birliği projesinin tanıtım aktivitesi, 20.04.07 tarihinde Ege Üniversitesi Su Ürünlerinin Fakültesi Binbir Gıda Konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.
Proje tanıtım toplantısına, Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzmir il müdürlüğü, farklı illerden ve İzmir’den Su Ürünleri Kooperatifleri başkanları, STK temsilcileri, EgeSEM Yönetim kurulu üyeleri, Ege Üniversitesi ve Katip Çelebi Üniversitesi temsilcilerinin yanında bir çok öğrenci ve öğretim üyesi hazır bulundu.
Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programı kapsamında Erasmus + Programı altında desteklenen ve Yunanistan Ulusal ajansı (IKY) tarafından finanse edilen proje, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Tolga Dinçer, Prof. Dr. Vahdet Ünal tarafından koordine edilmiştir.
Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Su Ürünleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cengiz Metin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzmir İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş ve Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği adına Ayşegül Taşdemir tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmalarında 10 farklı paydaş kurumu temsilen 127 kişi hazır bulunmuştur.
“Balıkçıların Bilgi, Beceri ve Yeteneklerinin Zenginleştirilmesi” (Seaofskills) projesi, küçük ölçekli balıkçıların ihtiyaç duyduğu ya da kendisini geliştirmek istediği mesleki bilgi, beceri ve yetenekler üzerine kurgulanmış bir projedir.
Proje kapsamında Ege Üniversitesi Öğretim üyeleri Malta, Yunanistan ve Türkiye’de yapılan anket çalışmaları sonucunda tespit edilen 4 ana temel konuda eğitim müfredatı hazırlamıştır. Sürekli eğitim merkezi uzmanları için hazırlanan müfredat ve ders konuları 4 temel konu altında İngilizce, Yunanca, Maltaca ve Türkçe olarak hazırlanmıştır. Bu konular balıkçıların sürdürülebilir balıkçılık adına alması öngörülen ve balıkçıların talep ettiği alanlarda belirlenmiştir;
a. Balıkçı teknelerinde kullanılan teknolojiler
b. Denizde güvenlik
c. Soğuk zincir ve kalite yönetimi
d. Ekosistem Yaklaşımlı balıkçılık

Proje ortaklarından Yunanistan ve Malta Ege Üniversitesinin hazırladığı bu eğitim materyallerini kullanarak kendi eğitici uzman adaylarını eğitmeye başlamışlardır.
Balıkçıların Bilgi, Beceri ve Yeteneklerinin Zenginleştirilmesi amacıyla hazırlanan eğitim materyalleri ile Sürekli Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Uzmanları eğitilecek ve bu uzmanların her an ulaşabilecekleri bir e-learning platform oluşturulacaktır.
Proje koordinatörlerinden Doç. Dr. M. Tolga Dinçer, Maria Tsakos- Kamu Yararı Vakfı Denizel Araştırma ve Gelenek Merkezinin (Yunanistan) üstlendiği ve 9 ayrı kurum ve 5 ayrı ülke (Yunanistan, Türkiye, Malta, İspanya ve İrlanda) temsilciliğinde yürütülmekte olan projede, Ege Üniversitesi Öğretim üyelerinin hazırladığı eğitim müfredatının, Sür-Koop ve bakanlık birimlerinde heyecan ve ilgi uyandırdığını bildirmiştir.
Eğitim materyallerini hazırlayan proje ekibi kendi hazırladıkları müfredat ve konular ile ilgili bilgileri katılımcılara sunmuştur. Ege Üniversitesi tarafından hazırlanan konulara ilaveten Sakız Ticaret Odası tarafından hazırlanan “balıkçılar için girişimcilik” dersi de üniversitemiz öğretim üyelerince katılımcılara sunulmuştur.
• Soğuk zincir ve kalite yönetimi: Prof. Dr. Şükran ÇAKLI
• Denizde güvenlik : Prof. Dr. Zafer TOSUNOĞLU
• Balıkçı gemilerinde kullanılan teknolojiler:Doç. Dr. Tevfik CEYHAN
• Ekosistem yaklaşımlı balıkçılık: Prof. Dr. Altan LÖK
• Balıkçılar için girişimcilik: Dr. Huriye GÖNCÜOĞLU
Projenin değerlendirme ve kapanış konuşmasında, böyle bir projenin Ege Üniversitesince gerçekleştirilmiş olmasının, su ürünleri konusundaki eğitimin öğrencilerin yanı sıra balıkçılara da verilebilecek olmasının önemine değinilmiş ve ilgili kurumların proje çıktılarını sahiplenmesi gerektiği bildirilmiştir.

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 2015 Ar-Ge destek programı kapsamında Fakültemizin yürütücü kurum olarak üstleneceği 2 adet projemiz kabul edilmiştir.

Yürütücülükleri Doç. Dr. Ali Ulaş ve Doç. Dr. İlker AYDIN tarafından yapılacak olan projelere ait bilgiler aşağıdaki gibidir.

Bakanlık sayfasına ulaşmak için tıkayınız

Devamını oku...

tarim bakanligi

Yürütücülüğünü Doç.Dr. Berna KILINÇ'ın yaptığı TAGEM-13/AR-GE/9 nolu Meyve Kabuklarının Değerlendirilerek Film Üretiminin Gerçekleştirilmesi ve Su Ürünlerinin Kaliteleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi konulu proje Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilmiştir.

Projenin, proje başlangıç toplantısı 21 Mart 2014 Cuma günü E.Ü Su Ürünleri Fakültesi Orhan Kılıç Konferans salonunda Saat 10.30'da yapıldı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen; Avrupa Birliği Bakanlığı'nın yürütücüsü olduğu, Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum Diyaloğu-II "Balıkçılık ve Tarım Hibe Programı" çerçevesinde, Ricerca e Cooperazione ve Su Ürünleri Derneği ortaklığında yürütülen ve Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nin iştirakçi olduğu TR0703.01-02/330-CSD-II "Balıkçılık: Türkiye ve İtalya Arasında Sürdürülebilir Ağlar Kurma" projesinin mezat alanı açılış töreni ve uluslar arası panel organizasyonu 25 Nisan 2012 tarihinde saat 9:30'da başlayan organizasyon ile Seferihisar ilçesinde, Sığacık Teos Marina tören anında gerçekleştirildi.

Devamını oku...